I Pla de responsabilitat social de la

Universitat d’Alacant

(2018-2020)

 

EIXOS I OBJECTIUS

El Pla de Responsabilitat Social de la UA (2018-2020) s’organitza entorn de 7 eixos d’intervenció, inclou 20 objectius, dels quals deriven les 72 accions que articulen el pla. 

EJES OBJETIVOS
1. GOVERNANÇA SOCIALMENT RESPONSABLE EN LA UA 1.1. Enfortir l’estructura de gestió de l’RSU
1.2. Impulsar la transversalitat de la Responsabilitat Social en la governança universitària
2. LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN LA RECERCA I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT 2.1. Generar impacte social i ambiental positiu a través de la recerca
2.2. Enfortir la gestió de l’ètica en la recerca
3. LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA 3.1. Formar professionals socialment responsables
3.2. Fomentar la formació en matèria de Responsabilitat Social
3.3. Fomentar la transparència en els processos de formació
3.4. Impulsar la formació universitària destinada a persones amb diversitat intel·lectual
3.5. Establir mecanismes que garantisquen l’accés i la permanència universitària de col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc social
4. CONTRIBUCIÓ ECONÒMICA RESPONSABLE I SUPORT A L’ENTORN 4.1. Fomentar la venda i la distribució de productes sobre la base de la seua qualitat i preu, al seu impacte ambiental i social i a la conducta de les empreses que els elaboren, a través dels canals de la UA
4.2. Incloure criteris de Responsabilitat Social en els processos de contractació de la UA
4.3. Definir un pla d’acció social de la UA
4.4. Impulsar, entre la comunitat universitària, el Pla de Voluntariat Amb tu+UA
5. GESTIÓ AMBIENTAL SOCIALMENT RESPONSABLE EN LA UA 5.1. Reduir la generació de residus sòlids
5.2. Contribuir amb el compromís en la lluita contra el canvi climàtic
6. COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA AL DESENVOLUPAMENT 6.1. Enfortir els nexes institucionals amb universitats i institucions acadèmiques o de recerca en països preferents per a la col·laboració en accions de cooperació per al desenvolupament
6.2. Fomentar les convocatòries orientades a finançar projectes de recerca i formació sobre cooperació al desenvolupament i promoure la concurrència a aquestes del personal docent i investigador
6.3. Incrementar la formació entre la comunitat universitària en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament
6.4. Sensibilitzar la comunitat universitària sobre el valor de la cooperació per al desenvolupament com a compromís institucional amb el desenvolupament humà global
7. VISIBILITZACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I TRANSPARÈNCIA 7.1. Posicionar la UA com una Universitat líder en gestió responsable
Aviso Legal y Política de Privacidad | Copyright © 2018 | | Diseñado por: