EL COMPROMÍS DEL PLA DE RSU UA (2018-2020) AMB L’AGENDA 2030

Gràfic 4. Incidència del Pla de Responsabilitat Social de la Universitat deAlacant en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

 

ODS 1. Fi de la pobresa

ODS 2. zero fam

ODS 3. Salut i benestar

ODS 4. Educació de qualitat

ODS 5. Igualtat de Gènere

ODS 6. Aigua neta i sanejament

ODS 7. Energia assequible i no contaminant

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures

ODS 10. Reducció de la desigualtat

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 12. Producció i consum responsable

ODS 13. Acció pel clima

ODS 14. Vida submarina

ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres

ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides

ODS 17. Aliances per a aconseguir els objectius

ODS 1. Fi de la pobresa

ODS 5. Igualtat de Gènere

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures

ODS 13. Acció pel clima

ODS 2. Zero fam

ODS 6. Aigua neta i sanejament

ODS 10. Reducció de la desigualtat

ODS 14. Vida submarina

ODS 3. Salut i benestar

ODS 7. Energia assequible i no contaminant

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres

ODS 4. Educació de qualitat

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic

ODS 12. Producció i consum responsable

ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides

ODS 17. Aliances per a aconseguir els objectius

Aviso Legal y Política de Privacidad | Copyright © 2018 | | Diseñado por: